1 BATMAN SOL SAHİL SULAMASI ve İŞLETME TESİSLERİ
  İŞVEREN : Fernas İnşaat Ltd. Şti.
  İDARE : DSİ X. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 9.734 ha cazibeli, 9.183 ha pompajlı olmak üzere toplam 18.917 ha alanda sulama projesi ve işletme tesisleri uygulama projeleri
2 BATMAN SAĞ SAHİL SULAMASI
  İŞVEREN : Fernas-Günsayıl Ortak Girişimi
  İDARE : DSİ X. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 20.522 ha cazibeli sulama projesi
3 KASTAMONU DEVREKÂNİ KULAKSIZLAR SULAMASI
  İŞVEREN : DSİ XXIII. Bölge Müdürlüğü
  İDARE : DSİ XXIII. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 5.128 ha alanda planlama revizyonu yapılması ve aplikasyona müstenit sulama ve drenaj şebekesi, her türlü sanat yapısı, derivasyon, regülatör ile ıslah tesislerine ait harita ve projelerin yapımı
4 İSKENDERUN İÇMESUYU PROJESİ
  İŞVEREN : DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
  İDARE : DSİ VI. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 25 km isale hattı, 1.50 m3/s kapasiteli arıtma tesisi, 5.50 km Osmaniye atıksuyu deşarj hattı, 4 adet pompa istasyonu, 3 adet dağıtım deposu projelerinin yapımı
5 SURİYE-HALEP QUAIK RIVER POMPA İSTASYONU
  İŞVEREN : Süperlit Boru ve Levha San. A.Ş.
  İDARE : Gold-MCE (Suriye)
  İŞİN TANIMI : 4.0 m3/s kapasiteli ve 4 üniteli pompa istasyonu, 6.50 km cebri borulu isale hattı, her türlü statik, mekanik ve elektrik tasarımı, darbe etüdü ve katodik koruma projelerinin yapımı
6 GARZAN BARAJLARI ve HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
  İŞVEREN : Fernas Enerji A.Ş.
  İDARE : DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Daire Başkanlığı
  İŞİN TANIMI : 130 m yüksekliğinde ön yüzü beton kaplı Garzan-1 Barajı ve 40 MW kurulu gücünde Garzan-1 HES, 25 m yüksekliğinde RCC Garzan-2 Barajı ve 10 MW kurulu gücünde Garzan-2 HES, 26.0 m3/s kapasiteli 9.50 km isale kanalı, çeşitli çap ve boylarda muhtelif tüneller, dolusavak, derivasyon yapıları, daimi site ve diğer tesislere ait
     

i. Fizibilite raporunun hazırlanması
ii. Planlama raporunun hazırlanması
iii. Her türlü inşaat, makine ve elektrik işlerine ait kat’ i ve uygulama projeleri
iv. Her türlü şartnamelerin hazırlanması
v. Teknik danışmanlık, koordinasyon, program izleme ve kontrol hizmetleri

7 ŞİRVAN BARAJLARI ve HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
  İŞVEREN : Fernas Enerji A.Ş.
  İDARE : DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Daire Başkanlığı
  İŞİN TANIMI : 80 m yüksekliğinde kil çekirdekli kaya dolgu Şirvan-1 Barajı ve 30 MW kurulu gücünde Şirvan-1 HES, 20 m yüksekliğinde beton gövdeli Şirvan-2 Barajı ve 7 MW kurulu gücünde Şirvan-2 HES, 25.0 m3/s kapasiteli 3.50 km isale kanalı, dolusavak, derivasyon yapıları, daimi site ve diğer tesislere ait
      i. Fizibilite raporunun hazırlanması
ii. Planlama raporunun hazırlanması
iii. Her türlü inşaat, makine ve elektrik işlerine ait kat’ i ve uygulama projeleri
iv. Her türlü şartnamelerin hazırlanması
v. Teknik danışmanlık, koordinasyon, program izleme ve kontrol hizmetleri
8 ERUH BARAJI ve HİDROELEKTRİK SANTRALİ
  İŞVEREN : Fernas Enerji A.Ş.
  İDARE : DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Daire Başkanlığı
  İŞİN TANIMI : 60 m yüksekliğinde kil çekirdekli kaya dolgu Eruh Barajı ve 30 MW kurulu gücünde HES, 5.50 km enerji tüneli, dolusavak, derivasyon yapıları, daimi site ve diğer tesislere ait
      i. Fizibilite raporunun hazırlanması
ii. Planlama raporunun hazırlanması
iii. Her türlü inşaat, makine ve elektrik işlerine ait kat’ i ve uygulama projeleri
iv. Her türlü şartnamelerin hazırlanması
v. Teknik danışmanlık, koordinasyon, program izleme ve kontrol hizmetleri
9 ÇEŞİTLİ ENERJİ TESİSLERİNE AİT FİZİBİLİTE RAPORLARININ HAZIRLANMASI
  İDARE : DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Daire Başkanlığı
  İŞİN TANIMI : 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde özel sektöre yapılan ;
      i. Aksu Barajı ve HES
ii. Bitlis Regülâtörü ve HES
iii. Narlı Barajı ve HES
iv. Oran Barajı ve HES
v. Pervari Regülâtörü ve HES fizibilite raporları
10 BİLECİK KURTKÖY GÖLETİ SULAMASI
  İŞVEREN : DSİ Genel Müdürlüğü
  İDARE : DSİ III. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 600 ha alanda planlama revizyonu yapılması ve aplikasyona müstenit sulama ve drenaj şebekesi, her türlü sanat yapısı, jeolojik etüt, harita ve projelerin yapımı
11 BİLECİK SÖĞÜT ZEYVE GÖLETİ SULAMASI
  İŞVEREN : DSİ III. Bölge Müdürlüğü
  İDARE : DSİ III. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 376 ha alanda aplikasyona müstenit sulama ve drenaj şebekesi, her türlü sanat yapısı, jeolojik etüt, harita ve projelerin yapımı
12 TEKİRDAĞ MALKARA KARACAHALİL GÖLETİ SULAMASI
  İŞVEREN : DSİ XI. Bölge Müdürlüğü
  İDARE : DSİ XI. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 130 ha alanda aplikasyona müstenit yağmurlama sulama ve drenaj şebekesi, her türlü sanat yapısı, jeolojik etüt, pompa istasyonu, basma havuzu, harita ve projelerin yapımı
13 EDİRNE KEŞAN KARLIKÖY GÖLETİ SULAMASI
  İŞVEREN : DSİ XI. Bölge Müdürlüğü
  İDARE : DSİ XI. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 93 ha alanda aplikasyona müstenit yağmurlama sulama ve drenaj şebekesi, her türlü sanat yapısı, jeolojik etüt, pompa istasyonu, basma havuzu, harita ve projelerin yapımı
14 ÇANKIRI ELDİVAN SARAYKÖY-II BARAJI UYGULAMA PROJESİ
  İŞVEREN : DSİ V. Bölge Müdürlüğü
  İDARE : DSİ V. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : Talvegden yüksekliği 33.0 m olan sulama amaçlı baraja ait uygulama projelerinin hazırlanması
15 HATAY HASSA DEMREK GÖLETİ SULAMASI
  İŞVEREN : DSİ VI. Bölge Müdürlüğü
  İDARE : DSİ VI. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 276 ha sulama sahasında aplikasyona müstenit sulama ve drenaj şebekesi uygulama projelerinin hazırlanması
16 KIRIKKALE MERKEZ HASANDEDE GÖLETİ SULAMASI
  İŞVEREN : DSİ V. Bölge Müdürlüğü
  İDARE : DSİ V. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 260 ha sulama sahasında aplikasyona müstenit sulama ve drenaj şebekesi uygulama projelerinin hazırlanması
17 DENİZLİ ÇAL İSABEY DAMLA SULAMA PROJESİ
  İŞVEREN : EFA İnşaat Ltd. Şti.
  İDARE : DSİ XXI. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 400 ha sulama sahasında aplikasyona müstenit damlama sulama ve drenaj şebekesi ile derin kuyu pompa istasyonu ve isale hatlarının uygulama projelerinin hazırlanması
18 BURSA MEZİT SULAMASI
  İŞVEREN : EFA İnşaat Ltd. Şti.
  İDARE : DSİ I. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 560 ha sulama sahasında aplikasyona müstenit sulama ve drenaj şebekesi, mevcut regülâtör onarımı ve Mezit ana kanalı uygulama projelerinin hazırlanması
19 BURSA İZNİK MAHMUDİYE GÖLETİ SULAMASI 
  İŞVEREN : DSİ I. Bölge Müdürlüğü
  İDARE : DSİ I. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü
  İŞİN TANIMI : 40.0 m yüksekliğinde gölet ve tesisleri ile 425 ha sulama sahasında aplikasyona müstenit sulama ve drenaj şebekesi ve pompa istasyonu uygulama projelerinin hazırlanması
20 KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARI UYGULAMA PROJELERİ
  İŞVEREN : Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurulu
  İDARE : Özel Çevre Koruma Kurulu ve Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Dairesi
  İŞİN TANIMI : Aksaray İli Acıpınar ve Eşmekaya İlçeleri ile Güzelyurt İlçesi Selime Beldesi’ nde 3 adet katı atık transfer istasyonu için çevre düzenlemesi, yollar, rampalar ve çelik bunkerlere ait uygulama projeleri ile ihale dokümanlarının hazırlanması
21 ROSTOV KONUT KOMPLEKSİ UYGULAMA PROJELERİ
  İŞİN YERİ : Rusya Federasyonu - Rostov
  İŞİN TANIMI : Toplam 22.000 m2 konut komplesi betonarme uygulama projeleri
22 EKATERINBURG İŞ MERKEZİ PROJESİ
  İŞİN YERİ : Rusya Federasyonu - Ekaterinburg
  İŞİN TANIMI : Toplam 20.000 m2 ve 20 katlı iş merkezine ait altyapı, ön proje ve kesin projeleri
23 EKATERINBURG KONUT KOMPLEKSİ UYGULAMA PROJELERİ
  İŞİN YERİ : Rusya Federasyonu - Ekaterinburg
  İŞİN TANIMI : Toplam 15.000 m2 konut kompleksi altyapı, ön proje ve kesin projeleri
24 EKATERINBURG SPA KOMPLEKSİ UYGULAMA PROJELERİ
  İŞİN YERİ : Rusya Federasyonu - Ekaterinburg
  İŞİN TANIMI : Toplam 6.000 m2 SPA kompleksi altyapı, ön proje ve kesin projeleri
25 PERM ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ
  İŞİN YERİ : Rusya Federasyonu - Perm
  İŞİN TANIMI : Toplam 80.000 m2 alışveriş merkezine ait ön projeler
26 UFA ALIŞVERİŞ MERKEZİ UYGULAMA PROJESİ
  İŞİN YERİ : Rusya Federasyonu - Ufa
  İŞİN TANIMI : Toplam 32.000 m2 alışveriş merkezine ait uygulama projeleri
27 VOLOGDA YAŞAM MERKEZİ PROJESİ
  İŞİN YERİ : Rusya Federasyonu - Vologda
  İŞİN TANIMI : Toplam 115.000 m2 alana sahip alışveriş merkezi, otel, ofis, buz hokeyi sahası, katlı otopark ve spor salonuna ait ön projeler
28 LOKMAN HEKİM HASTANESİ PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Ankara
  İŞİN TANIMI : Toplam 15.000 m2 alana sahip hastane binasının betonarme uygulama projeleri, bina üzerinde helikopter pisti ve öngerilmeli ankrajlı iksa sisteminin projelendirilmesi
29 POLATLI ÖZEL HASTANESİ PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Ankara
  İŞİN TANIMI : Toplam 8.000 m2 alana sahip hastane binasının betonarme uygulama projeleri
30 SASAN SAĞLIK HİZM. LTD. ŞTİ. FABRİKA VE DEPO BİNASI PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Ankara
  İŞİN TANIMI : Ankara – Kazan’ da toplam 5.000 m2 alana sahip fabrika ve depo amaçlı kullanılacak betonarme binanın uygulama projeleri
31 MAVİ YILDIRIM KONUT YAPI KOOPERATİFİ PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Ankara
  İŞİN TANIMI : Ankara – Eryaman’ da toplam 5.000 m2 alana sahip toplu konutların betonarme uygulama projeleri
32 ÖZGÜREVREN KONUT YAPI KOOPERATİFİ PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Ankara
  İŞİN TANIMI : Ankara – Alacatlı Beldesi’ nde toplam 6.500 m2 alana sahip toplu konutların betonarme uygulama projeleri
32 ÖZGÜREVREN KONUT YAPI KOOPERATİFİ PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Ankara
  İŞİN TANIMI : Ankara – Alacatlı Beldesi’ nde toplam 6.500 m2 alana sahip toplu konutların betonarme uygulama projeleri
33 TREYSAN FABRİKA BİNASI PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Ankara
  İŞİN TANIMI : Ankara – Kazan’ da toplam 4.000 m2 alana sahip fabrika binasının çelik uygulama projeleri
34 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUZUREVİ GÜÇLENDİRME PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Ankara
  İŞİN TANIMI : Toplam 9.000 m2 kapalı alana sahip huzurevi binasında deprem risk analizi ve analiz sonucuna göre güçlendirme uygulama projesinin yapılması
35 KIRŞEHİR ÖZEL İDARE BİNASI GÜÇLENDİRME PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Kırşehir
  İŞİN TANIMI : Toplam 5.000 m2 kapalı alana sahip özel idare binasında deprem risk analizi ve analiz sonucuna göre güçlendirme uygulama projesinin yapılması, keşif-metraj ve ihale dokümanlarının hazırlanması
36 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI LOJMAN BİNASI GÜÇLENDİRME PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Ankara
  İŞİN TANIMI : Toplam 2.000 m2 kapalı alana sahip lojman binasında deprem risk analizi ve analiz sonucuna göre güçlendirme uygulama projesinin yapılması, keşif-metraj ve ihale dokümanlarının hazırlanması
37 ETLİK POLİS KARAKOLU GÜÇLENDİRME PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Ankara
  İŞİN TANIMI : Toplam 4.000 m2 kapalı alana sahip karakol binasında deprem risk analizi ve analiz sonucuna göre güçlendirme uygulama projesinin yapılması, keşif-metraj ve ihale dokümanlarının hazırlanması
38 DSİ X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ATELYE BİNALARI PROJESİ
  İŞİN YERİ : Türkiye - Diyarbakır
  İŞİN TANIMI : Toplam 5.500 m2 kapalı alana sahip ana atölye binası, idari bina, yardımcı imalat binası, ambar ve yıkama yağlama-lastik tamir atölyesi binalarına ait mimari, statik, mekanik ve elektrik uygulama projelerinin yapılması ve ihale dokümanlarının hazırlanması