Kalite anlayışımız, “yaptığımız işin hakkını vermek” ifadesiyle özetlenebilir. ISO kalite belgesine sahip SEPA, kalite politikası olarak ;
  • Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve beklentilerini sağlamayı
  • Hızlı, zamanında ve doğru hizmet üretmeyi
  • Üretilen hizmetlerin her aşamasında güncel kalite standartlarını uygulamayı
  • Her kademede firma içi eğitim politikasını sürdürmeyi
  • Sürekli araştırma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı
  • Kalite, verimlilik ve karlılık artırımını sağlamak için ekip çalışmasına önem vermeyi
  • Faaliyet alanlarımızla ilgili uluslararası, ulusal ve yerel çevre politikalarına, geçerli çevre yönetim standartlarına uyum sağlamayı
  • “ En değerli kaynağın insan olduğu ” bilinciyle hareket etmeyi