Etüt, Planlama ve Fizibilite Hizmetleri

 • Sulama ve Drenaj Sistemleri
 • Barajlar ve Hidroelektrik Santraller
 • Tarımsal Ekonomi ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi
 • İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini-Dağıtımı
 • Kanalizasyon ve Yağmursuyu Drenajı
 • İçmesuyu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Çevre Teknolojileri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi
 • Jeolojik-Geoteknik Etütler
 • Hidrolojik-Hidrojeolojik Etütler
 • Toplu Konutlar

Mühendislik Hizmetleri

 • Sulama ve Drenaj Sistemleri
  • Sulama Barajları, Göletler ve Regülâtörler
  • Açık Kanal, Galeri, Tünel, Sifon, Akadük v.b. İletim Yapıları
  • Borulu Sulama Sistemleri
  • Yağmurlama ve Damlama Sulama Sistemleri
  • Pompa İstasyonları
  • Kurutma Tesisleri
 • Barajlar ve Hidroelektrik Santraller
  • Barajlar
  • Su Alma Yapıları
  • Derivasyon Yapıları
  • Tüneller
  • Cebri Borular
  • Hidromekanik Teçhizat
  • Hidroelektrik Santraller
  • Şalt Sahası
 • Kentsel Altyapı
  • Su Temini İçin Depolama Tesisleri, Barajlar ve Regülâtörler
  • İsale Hatları
  • İçmesuyu Arıtma Tesisleri
  • İçmesuyu Dağıtım Şebekeleri ve Depolar
  • Pompa İstasyonları
  • Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri
  • Atıksu Arıtma Tesisleri
  • Katı Atık Depolama Tesisleri
 • Betonarme Bina ve Yapılar
  • Konut, Otel, Hastane ve İş Merkezleri
  • Yüksek Yapılar
  • Onarım ve Güçlendirme
  • Endüstriyel Yapılar
  • Bacalar ve Kuleler
  • Silo ve Bunkerler
  • Askeri Yapılar
  • Yüzeysel ve Kazıklı Temeller
  • Makine Temelleri
  • İstinat Yapıları, Zemin Ankrajları
 • Çelik Yapılar
  • Endüstriyel Binalar
  • Düzlemsel ve Uzaysal Kafes Sistemli Çatı Konstrüksiyonları
  • Hangar-Depo Yapıları
  • Kuleler
  • Köprüler
 • Ulaşım Yapıları
  • Köprüler, Karayolu Geçişleri
  • Tüneller, Viyadükler, Aç-Kapa Yapılar
  • Metro İstasyonları
  • Alt ve Üstgeçitler
  • Havaalanı Terminal Binaları

Müşavirlik ve Kontrollük Hizmetleri

 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
  • Sözleşme Genel Şartları
  • Teknik Şartnameler
  • Metraj ve Keşifler
 • Müteahhit Seçimi
  • Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
  • Yeterlik Dokümanlarının Hazırlanması
  • Tekliflerin Değerlendirilmesi
  • Sözleşme Sürecinin İzlenmesi ve Raporlama
 • Müşavirlik
  • Teknik Danışmanlık
  • Program İzleme ve Kontrol
  • Kalite Kontrol
  • Ekipman ve Malzeme Seçimi
  • Maliyet Kontrolü
 • Kontrollük
  • Proje Denetimi
  • Saha Kontrolü
  • Koordinasyon
  • Kalite Kontrolü
  • Uygulama Kontrolü